Více o spolku

Spolek Senioři nejen sobě vznikl v roce 2019 jako sdružení seniorů z Mladoboleslavska za účelem poznávání, relaxace, zábavy a upevňování zdraví. Jeho zakladatelem byl Václav Boháček, který tento účel naplňoval pořádáním kulturních a společenských akcí, výletů a cest za poznáním, zábavou a oddychem. V roce 2021 Václav Boháček zemřel a činnost spolku se pozastavila. V roce 2022 byla předsedkyní jmenována Kamila Sedláková a činnost spolku pokračuje.