Výlet do Kolína a na zámek Radim

20. dubna 2022 Kolín a prohlídka zámku Radim


Číslo zájezdu: 2203

Odjezd: z Mladé Boleslavi od Domu kultury v 8:00 (sraz v 7:45)

Zastávky: Mnichovo Hradiště – zdravotní středisko 7:30, Veselá 7:35,
Bakov nad Jizerou –Trenčín 7:45 (Pražská ul.)

Cena za dopravu: 350 Kč

Program:

  • V 10:00 komentovaná prohlídka města- Bartolomějské návrší, kostel
    Svatého Bartoloměje a kostnice, přesun k synagoze, dále možnost
    prohlídky regionálního muzea a individuální prohlídka města.
  • 13:15 přesun autobusem na zámek Radim.
  • 14:00 prohlídka zámku Radim, zámecké zahrady, kavárna.
  • 16:30 – 17:00 návrat zpět.

Kolínské náměstí a radnice

 

V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města i jeho nejbližšího okolí dokládají, že toto místo bylo osídleno dávno před tím, než potvrzují dochované písemné dokumenty.

V okresním regionálním muzeu jsou četné památky na všechna dosud známá osídlení v Čechách. Bývala zde prastará křižovatka tří důležitých obchodních cest ustálených již od dob římského impéria. Přítomnost Slovanů lze doložit již v 6. století našeho letopočtu. V 9. – 12. století bylo toto území již hustě zalidněno, jak o tom svědčí četné nálezy hradišť a pohřebišť. První písemná listina se jménem Kolína je datována 8. září 1261. V roce 1437 postavil Bedřich ze Strážnice na místě zbořeného kláštera hrad, který byl v pozdějších dobách přestavěn na zámek. Mnohá privilegia udělená městu českými panovníky Karlem IV. a Václavem IV. podpořila rozvoj a bohatství města. Kolín se tehdy řadil mezi nejpřednější města českého království. Největší ponížení a bída nastala v době třicetileté války, která přivedla město na pokraj záhuby.

Kolín (německy: Kolin, popř. Köln an der Elbe) je okresní město na východě Středočeského kraje na řece Labi. Má přes 30 000 obyvatel a rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Je důležitou železniční křižovatkou. Je zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský a polygrafický.

Název Kolín patrně pochází ze staročeského slova „koliti“, tj. „zatloukat kolíky, kůly“, a souvisí s polohou Starého Kolína v často zaplavované oblasti na soutoku Klejnárky a Labe, v jehož okolí se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala půda. Později byla pro rozvíjející se trhovou osadu vybrána výhodnější poloha na vyvýšeném místě 7 km západním směrem. Nová osada (a pozdější královské město) si ponechala jméno původní osady.

Existují i další, méně pravděpodobné výklady. Název by mohl také být odvozen ze své polohy na vyvýšeném místě, pahorku – latinsky „colinus“, což je ovšem v rozporu s existencí Starého Kolína. Podle jiné teorie latinská podoba Colonia souvisí s příchodem německých kolonistů do Čech.

Zámek Radim – dávné sídlo Lichtenštejnů

Rezervujte si místo na výlet

Podat přihlášku a zaplatit je také možno osobně každé pondělí v čase 10:00–12:00 v salonku restaurace U Měšťáků v Mladé Boleslavi nebo e-mailem info@seniorinejensobe.cz