Senioři
nejen sobě

za poznáním - relaxací - zdravím - zábavou

Pojeďte
s námi
na výlet

Rezervujte si místo na výlet

Přihlášky a platby osobně každé pondělí v čase 10:00–12:00 v salonku restaurace U Měšťáků v Mladé Boleslavi nebo e-mailem info@seniorinejensobe.cz

Nejbližší akce

Hlavním účelem spolku je sdružovat členy za účelem poznávání, relaxace, zábavy, upevňování zdraví atd., a to při cestách autobusem, pěšky, vlakem, na kole.
Spolek k naplnění účelu pořádá kulturní a společenské akce, výlety a cesty za poznáním, zábavou a oddechem.

Připravované akce

Partneři

RESTAURACE U MĚŠŤÁKŮ
LAURINOVA 324
29301 MLADÁ BOLESLAV